Queeste naar geld


Tot dinsdag 24 april is het mogelijk om in te schrijven op de kapitaalverhoging van ‘Quest for Growth’. Die kapitaalverhoging zit vrij ingewikkeld in mekaar. Dat biedt kansen voor wie de operatie goed begrijpt en er handig op inspeelt. Maar als ik de operatie hier haarfijn uitleg, en iederéén probeert erop in te spelen, dan smelten de kansen weg.

De vorige kapitaalverhoging van ‘Quest’ was veel eenvoudiger. In 2002 had ‘Quest’ aan zijn aandeelhouders gratis warrants uitgedeeld. Ze kregen één warrant voor élk aandeel dat ze in hun bezit hadden. Die gratis warrants gaven het recht om tot 20 oktober 2005 een nieuw aandeel te kopen van ‘Quest’. Die warrant was wel gratis, maar dat nieuwe aandeel was natuurlijk niet gratis. Bovenop die (gratis) warrant moest je 8 euro betalen, en dan kreeg je zo’n nieuw aandeel.

Omdat het aandeel maar licht boven 8 euro noteerde - in de buurt van 8,47 euro - vond blijkbaar niet iedereen de omzetting van de warrant interessant. Slechts 63 % van de warrants werd omgezet.

Maar niet getreurd: de niet-uitgeoefende warrants zouden op de beurs te koop worden aangeboden. Wie ze daar zou kopen, zou ze zeker uitoefenen. Waarom zou je ze anders kopen?

Maar op de beurs gebeurde er iets heel merkwaardigs. Enkele minuten voor de fixing (de vaststelling van de prijs) dook de koers van de warrant naar beneden. De 2.012.551 warrants werden verkocht voor 0,03 euro.

Dat was wel vreemd. Maar nu zouden de warrants zeker uitgeoefend worden. Want voor de koper(s) van de warrants, kostte een nieuw aandeel nu maar 8,03 euro (0,03 voor de warrant + 8 euro uitoefenprijs). En de beurskoers lag daar toch verscheidene procenten boven.

Groot was de verbazing bij Quest for Growth toen maar 31,8 % van de verkochte warrants werd omgezet. Dat betekende dat iemand wetens en willens 1.372.927 warrants had gekocht om ze níét uit te oefenen.

Hoe zat de vork aan de steel? De koper van de warrants was de bank Dexia. Die bank is al van bij de oprichting van Quest for Growth een belangrijke aandeelhouder. Als aandeelhouder wist Dexia maar al te goed dat het aandeel veel meer waard was dan de beurskoers. Als er nog eens 5,4 miljoen aandelen zouden bijkomen - tegen ‘maar’ 8 euro, en dus ver onder de werkelijke waarde - zou dat de werkelijke waarde van de bestaande aandelen doen zakken. Dat wou Dexia liever niet zien gebeuren. Daarom kocht Dexia zelf alle warrants op. Niet om ze uit te oefenen, maar om te verhinderen dat iemand anders ze zou uitoefenen. En dat mocht dan 41.188 euro kosten, de aankoopprijs voor 1.372.927 niet-uitgeoefende warrants.

Om dergelijke onaangename verrassingen te vermijden, pakt ‘Quest’ het deze keer anders aan. Wéér zijn het de bestaande aandeelhouders van ‘Quest’ die “bij voorkeur” op de nieuwe aandelen kunnen inschrijven. Voor vier coupons (nummer 7) plus 8,50 euro, krijgen ze een nieuw aandeel. Als je weet dat zo’n nieuw aandeel “intrinsiek” ongeveer 10,25 euro waard is, en op de beurs verhandeld wordt tegen ongeveer 9,40 euro, dan lijkt het logisch dat alle bestaande aandeelhouders zullen inschrijven op alle nieuwe aandelen.

Maar beleggers doen niet altijd wat logisch is. Wie toch liever niét zou inschrijven op de nieuwe aandelen, kan zijn inschrijvingsrechten te gelde maken door ze te verkopen op de beurs.

Wie op de beurs inschrijvingsrechten koopt, zal ze toch wel gebruiken, zeker? Om helemaal zéker te zijn dat deze keer álle nieuwe aandelen geplaatst worden, heeft ‘Quest’ iets nieuws bedacht. Ook niet-aandeelhouders kunnen op die nieuwe aandelen inschrijven tegen 8,50 euro per stuk. Maar zij moeten afwachten hoeveel nieuwe aandelen er voor hen over blijven. Als alle bestaande aandeelhouders inschrijven op alle nieuwe aandelen, blijft er voor de niet-aandeelhouders geen enkel nieuw aandeel meer over.

Welke conclusies kunnen we alvast trekken?

  • Bestaande aandeelhouders hebben er alle belang bij om hun inschrijvingsrechten te gebruiken en in te schrijven op de nieuwe aandelen;
  • Wie zijn inschrijvingsrechten toch niét gebruikt, moét ze zéker verkopen op de beurs. Want na 24 april zijn ze waardeloos en krijg je er ook geen enkele vergoeding meer voor;
  • Iedereen kan zijn kans wagen om zónder inschrijvingsrechten in te tekenen op de nieuwe aandelen. Maar het is niét zeker of er nog aandelen over zullen zijn. En normaal zul je op deze manier zeker niét het aantal aandelen krijgen dat je bestelt. Kortom: als iedereen dit derde advies opvolgt, dan heeft niemand er nog wat aan. Misschien had ik dit derde advies beter voor mezelf gehouden???