TiGenix


TiGenix ontpopt zich tot de nieuwe beurslieveling van Euronext-Brussel. Op zijn derde beursdag noteerde het aandeel al 24,8 % boven zijn introductieprijs. Iedereen tevreden, dus: het bedrijf zélf, zijn kersverse nieuwe aandeelhouders én de banken die de onderneming naar de beurs hebben gebracht. Iederéén tevreden, behalve ík.

Ik kan me voorstellen dat u mij liever vórige week iets had zien schrijven over TiGenix. Dat had u misschien kunnen helpen om een beslissing te nemen. Wél of niét intekenen?

Het was ook mijn bedoeling om ’t vorige week over TiGenix te hebben. Daarom ben ik naar de persconferentie gegaan waar het bedrijf zich voorstelde. Op één van mijn vragen, verwees CFO Frank Hazevoets naar “de analistenrapporten”. Wélke analistenrapporten? “Oh ja, die zijn niet beschikbaar voor de pers,” moest Hazevoets er bedremmeld aan toevoegen.Iemand van de bank kwam tussenbeide: “De analistenrapporten van ING, Petercam en Piper Jaffray zijn alleen beschikbaar voor institutionele beleggers. Dat heeft alles te maken met aansprakelijkheid. We willen het niet meemaken dat we een koopaanbeveling geven en later met een rechtzaak geconfronteerd worden als het bedrijf de verwachtingen niet waarmaakt.” Een collega-journalist trok de juiste conclusie: “De analistenrapporten zijn er dus voor zij die er het minste nood aan hebben: de professionele beleggers. De modale belegger, die het meeste nood heeft aan informatie en advies, wordt in het ongewisse gelaten.”

Er is nog een tweede reden waarom ik niet tevreden ben over de manier waarop TiGenix naar de beurs is gebracht. Zoals u weet, was er 4,5 keer zo veel vraag als beschikbare aandelen. U beseft toch dat die grote vraag voor een deel kunstmatig was?! Ik zal u uitleggen hoé men dat gefikst heeft.

Op dinsdag 20 maart om 16.41 uur heeft Euronext een mail verstuurd om de pers uit te nodigen voor de (vervroegde) eerste notering van TiGenix. Wat concludeer je dan? Dat alle aandelen de deur uit zijn en de inschrijving (vervroegd) is afgesloten. Want men kan toch geen vervroégde beursgang bekendmaken als men nog niet zeker is dat alle aandelen verkocht zijn?!

Twee uur later, kwam er een bericht van TiGenix zelf: “Aangezien het totaal aantal aangevraagde aandelen het aantal aangeboden aandelen overtreft, zal de inschrijvingsperiode op woénsdag 21 maart om 16 uur vervroegd worden afgesloten.” Met andere woorden: hoewel men zéker is dat alle aandelen geplaatst zullen worden – en men dus zéker vervroegd naar de beurs zal gaan – gaat men de mensen toch nog een dag lang laten inschrijven…

De “boodschap aan de modale belegger” is duidelijk: als je nog niet ingeschreven hebt, moét je dat zeker morgen nog doen. Want er zullen te weinig aandelen zijn. En dus zal de koers wellicht meteen oplopen. Voor de mensen die wél ingeschreven hebben, komt de “boodschap” op hetzelfde neer: bestel snel nog wat aandelen bíj! Want je gaat zeker niét het aantal krijgen dat je gevraagd hebt…

Ik vind: als de banken alle aandelen aan de man hebben gebracht, moéten ze de inschrijving afsluiten. En niét overgaan tot het creëren van artificiële schaarste. Maar goed, ik ben ook maar een mens. En dus wou ik dan ook maar mijn graantje meepikken van die situatie. En daarom stond ik op woensdag 21 maart omstreeks 14.15 uur aan een loket van ING. Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat ik dan toch niet meer kon inschrijven. Afgesloten om 14.00 uur!

Kijk: eigenlijk had men de inschrijving op dinsdag moéten afsluiten, want alle aandelen waren al de deur uit. Maar als men dan toch schriftelijk belooft dat inschrijven mogelijk blijft tot “woensdag om 16 uur”, dan moét men zich daar ook aan houden. Daarom ga ik een rechtzaak aanspannen. Ik wou 5.001 aandelen TiGenix bestellen. Door de schaarste, zou ik er maar 1.000 hebben gekregen. Die 1.000 aandelen zijn élk al 1,24 euro gestegen. Mijn schade is dus al opgelopen tot 1.240 euro. En bij elke verdere stijging, loopt de schade verder op. Ze kunnen dus maar beter die 1.240 euro schadevergoeding snél op mijn rekening storten!